Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina - Biológia a genetika kanárikov

Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Odporúčam do Vašej pozornosti:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- mutácie:
- kríženie:

Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina

Genetika > Dedičnosť kanárikov
Tento článok autora bol zverejnený v časopise Nová Exota č. 4/2018.


Ide o recesívnu dedičnosť viazanú na pohlavné chromozómy, kde gény pre tento daný znak sa nachádzajú na gonozómoch. Hovoríme o gonozomálnej dedičnosti. Pastelová mutácia sa môže týkať lipochrómových, podobne aj melanínových pigmentov. Lipochrómovú mutáciu označujeme jednoducho „slonovina“ a môže ovplyvňovať dve základné lipochrómové farby. Žltú a červenú, (teoreticky aj bielu podľa W. Wienera: Cizokrajní ptáci v klecích 1981, str. 58). Medzinárodná organizácia C.O.M. pred niekoľkými rokmi neuznala (vyradila z nomenklatúry) bielu slonovinu, podobne aj oranžovú farbu. Takto existujú len intenzívna a neintenzívna žltá a červená slonovina. Červenú slonovinu voláme aj ako farba ružová. Z viacjazyčného pomenovania slonoviny: ivoire, ivoor, ivory, sa prevzala genetická symbolika, (Iv) pre dominantnú alelu a (iv) pre recesívnu alelu.
 
Genotyp jedincov:

Normálne žltý, alebo červený 1.0 má genotyp: IvIv, presnejšie (ZIvZIv) je to dominantný homozygot.

Normálne žltý, alebo červený 1.0 štiepiteľný na slonovinu má genotyp: Iviv, presnejšie (ZIvZiv), z genetického hľadiska je to heterozygot.

Slonovinový 1.0 má genotyp: iviv, presnejšie (ZivZiv), z genetického hľadiska je to recesívny homozygot.

Normálne žltá, alebo červená 0.1 má gény: Iv-, (ZIvW), je to hemizygot.

Slonovinová 0.1 má gén: iv-, presnejšie genotyp (ZivW) tiež hemizygot.

Nesledujem gény pre žltú ani červenú farbu, tie nie sú na gonozómoch, ale na autozómoch. Vyhodnocujem len gén, presnejšie alely, pre slonovinu (Iv, iv), ktoré sú lokalizované na pohlavnom chromozóme (Z).

 
Kríženie slonovinových kanárikov a kanárikov štiepiteľných na slonovinovú mutáciu

Legenda: Iv = žltá farba (bez mutácie), iv = slonovinová (ivory) mutácia, Z a W = gonozómy

P1
žltý 1.0 (dom. homozygot)
x
0.1 žltá slonovina
genotyp:
ZIvZIv,
ZivW,
gamety:
ZIv,
ZIv,

Ziv,
W,

(1)(2)(3)(4)
F1
100% 1.0 žlté/štiep.ivory
ZIvZiv,

(1-3),
a (2-3)

100% 0,1 žlté
ZIvW,
(1-4),
a (2-4)
Fenotyp: 100% potomstva je žlté. Všetky samčeky, sú žlté štiepiteľné na slonovinu, s genotypom ZIvZiv. Všetky samičky, sú žlté s genotypom ZIvW.

P2
žltá slonovina 1.0 (rec. homozygot)
x
0.1 žltá
genotyp:
ZivZiv,

ZIvW,
gamety:
Ziv,
Ziv,

ZIv,
W,

(1)(2)(3)(4)
F1
1.0 žlté/štiep.ivory
ZivZIv,

(1-3),
a (2-3)

0.1 slonovina (ivory)
ZiW,
(1-4),
a (2-4)
Fenotyp: Všetky samčeky (100 %), sú žlté štiepiteľné na slonovinu s genotypom ZIvZiv. Všetky samičky (100 %), sú slonovinové a majú genotyp ZivW. Podľa tohto samčekov žltých štiep. na slonovinu dostaneme po slonovinových samičkách (P1), ale aj po slonovinových samcoch (P2), ako aj pri (P3) a (P4) v nasledovných kríženiach.

P3
žltý/ štiep.ivory 1.0 ( heterozygot )
x
0.1 žltá slonovina
genotyp:
ZIvZiv,

ZivW,
gamety:
ZIv,
Ziv,

Ziv,
W,

(1)(2)(3)(4)
F1
1.0 žltý/štiep.ivory,
ZIvZiv, (1-3)

0.1 žltá ZIvW,
(1-4)

1.0 slonovina (ivory),
ZivZiv, (2-3)
0.1 slonovina
ZivW, (2-4)
Fenotyp: Potomstvo: 50 % samcov je slonovinových a 50 % samcov je žltých/štiep.ivory. 50 %samičiek je slonovinových a 50 % samičiek je žltých. Všetky štyri genotypy sú v pomere 1 : 1 : 1 : 1.

P4
žltý/štiep.ivory 1.0 (heterozygot)
x
.0.1 žltá
genotyp:
ZIvZiv,

ZIvW,
gamety:
ZIv,
Ziv,

ZIv,
W,

(1)(2)(3)(4)
F1
1.0 žltý (homozygot)
ZIvZIv, (1-3)

0.1 žltá
ZIvW, (1-4)

1.0 žltý/štiep.ivory
ZivZIv, (2-3)
0.1 slonovina
ZivW, (2-4)
Fenotyp: Všetky samce sú žlté, polovica z nich (50 %) je štiepiteľná na slonovinu. Dokážeme rozlíšiť žltého (homozygotného) kanárika ZIvZIv, od štiepiteľného na slonovinu ZIvZiv (heterozygota)? Samičky: 50 % samičiek je žltých a 50% samičiek je slonovinových (ivory).


Určite sa opakujem, ale veľa chovateľov, si myslí, že samička je štiepiteľná. Napríklad: žltá lipochrómová 0,1 je štiepiteľná na žltú slonovinu. Geneticky to nie je možné – neexistuje. Lebo žltá farba lokalizovaná na autozóme. Takže autozomálna dedičnosť je jeden genetický pojem a slonovina s recesívnym génom (iv) na pohlavnom chromozóme a gonozomálna dedičnosť je druhý genetický pojem. Ide teda o dva znaky nachádzajúce sa na dvoch rôznych typoch chromozómov, ide o dve odlišné formy dedičnosti. Samička ako hemizygot môže prenášať, len ten znak, ktorý má vo fenotype. Pričom chromozóm (Z) odovzdáva vždy svojim synom (pozri v P1, P3) a chromozóm (W)svojim dcéram. Je to tak, ako u ľudí. Muž dostáva chromozóm (X) vždy od svojej matky a (Y) chromozóm od otca.

Ale pozor, aj samička môže byť štiepiteľná, ale iba v takom znaku, ktorý je viazaný na autozómoch, ktoré tvorí dvojica homologických chromozómov, teda v znaku kde je heterozygotná. Nie na gonozómoch. Abstraktný príklad : na „istom“ chromozómovom páre je dvojica alel (A),(a). V tomto prípade je možný prenos recesívneho znaku (a), keď párime napríklad dvoch heterozygotov. Potomstvo sa bude fenotypove štiepiť pomere 3 : 1. Je to 2. Mendelov zákon.
Obr.: slonovinovo žltý neintenzívny kanárik
Obr.: slonovinovo červený neintenzívny kanárikObrázky sú prevzaté z internetu (pozri: http://users.telenet.be/verduyckteddy/verervingen.htm).
Úprava autor.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

bandyleo@gmail.com

Návrat na obsah