Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Odporúčam do Vašej pozornosti:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- mutácie:
- kríženie:

Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov

Genetika > Kríženie


V príkladoch P1 – P4 ide o voľnú, recesívne autozomálnu dedičnosť, kde gény pre lipochrómovú farbu sú lokalizované na autozómoch. Všetko potomstvo F1 má fenotyp po lipochrómovom - teda farebnom rodičovi. Je heterozygotné - žlté AGAWZZ a AGAWZW, alebo červené ARAWZZ a ARAWZW. Je štiepiteľné na recesívnu bielu farbu u obidvoch pohlaví. Čo je dôkazom, že recesívne biela farba je len „recesívna“, čiže nedominujúca. Dominujú nad ňou žltá, alebo červená farba, vrátane ich pastelových mutácií ivory. Pripomínam, že recesívny znak, teda aj recesívne biela farba sa prejavuje u jedincov len v homozygotnom stave AWAWZZ, alebo AWAWZW. V našich ukážkach - príkladoch je však celá F1 generácia heterozygotná.

P1: rec. biely 1,0  x  žltá 0,1                                                                                                              
         


P2: žltý 1,0  x  rec. biela 0,1


         
P3: rec. biely 1,0  x  červená 0,1
         


P4: červený 1,0  x  rec. biela 0,1
         

       
P5: žltý ivory 1,0  x  rec. biela 0,1
         

       
P6: rec. biely 1,0  x  žltá ivory 0,1


         
P7: žltý/štiep. na rec. bielu 1,0  x  rec. biela 0,1
         

       
P8: rec. biely 1,0  x  0,1 žltá/štiep. na rec. bielu
         

       
*Upozornenie:

Z jednoduchého genotypu recesívne bieleho samčeka (2. riadok) AW AW Z Z vyplýva, že má len jeden typ gamet s polovičným počtom chromozómov, teda následne aj génov (3. riadok) AWZ. Pričom žltá samička/štiepiteľná na recesívnu bielu farbu s genotypom AGAWZ W má hneď štyri druhy gamet, teda vajíčok s polovičným počtom chromozómov a tým aj génov: 1) AG Z, 2) AWW, 3) AWZ  a   4) AGW. Tieto gamety sa môžu voľne navzájom kombinovať s jediným typom spermie samčeka AWZ. V predchádzajúcich príkladoch kríženia, k takejto situácii nedochádzalo pre jednoduchosť genotypov u oboch pohlaví, tak samčekov ako aj samičiek.

P9: rec. biely 1,0  x  0,1 žltá ivory/štiep. na rec. bielu


       

Recesívne biely samček má ten istý jednoduchý genotyp a len jeden typ gamet AWZIv. Pritom samička má štyri druhy gamet, označené číslami *1 – 4, ako v príklade kríženia P8.

**Poznámka
V poslednom riadku tabuľky P9 fenotyp: 1,0 biely ** s genotypom AW AW ZIv Ziv je štiepiteľný na slonovinu (ivory). C.O.M. však takúto farebnú aberáciu – biela slonovina (biele ivory) neuznáva.


P10: 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu + ivory  x  žltá 0,1Pohlavie F1: 1 – 4 samce, 5 – 8 samičky                                                              
 
Fenotyp F1:
Aj v tomto krížení (P10) máme k dispozícii viac ako 4 typy gamet, dokonca je ich šesť (4 samčie + 2 samičie). Takto sa zvýši celkový počet kombinácií a aj počet druhov fenotypov v F1 na 8 (4x2). Každý jedinec z ôsmych genotypov je odlišný. V podstate je fenotypove 7 jedincov žltých a len jedna 0,1 je žltá-ivory, slonovinová. Predpokladám, že fenotypove sa nedajú rozlíšiť jedince žlté, od žltých / štiep. na recesívnu bielu farbu, alebo žltých/štiep. na rec. bielu farbu + ivory (slonovinu).
Porovnaj v inej forme algorytmus fenotypov F1 oboch pohlaví v najzložitejšom príklade kríženia (P10) v tomto článku (veľký počet alel).

  1. 1,0 žltý                                                       5.  0,1 žltá
  2. 1,0 žltý/štiep. na ivory                             6.  0,1 žltá ivory
  3. 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu                      7.  0,1 žltá/štiep. na rec. bielu
  4. 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu + ivory         8. 0,1 žltá ivory/štiep. na rec. bielu
 
  

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Humenné 20.10.2018

bandyleo@gmail.com

Návrat na obsah