Genetická symbolika v Nemecku - Biológia a genetika kanárikov

Genetická symbolika v Nemecku - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Genetická symbolika v Nemecku

Genetika > Symbolika
(Článok autora bol zverejnený v časopise Nová Exota č. 12/2017)


Teraz si ukážeme symboliku, ktorá sa používa v Nemecku. Konkrétne Norbert Schramm, ale aj Thomas Müller a Uwe Feiter používajú takýto zápis genotypu kanárika. Nám sa zdá o niečo zložitejšia táto symbolika, ako naša, od autora Waltera Wienera.
 
1. Klasický melanín čierny (rad a)

Čierna farba sa dedí s gonozomálnou dedičnosťou a s neúplnou dominanciou oproti všetkým ostatným melanínovým farbám. Faktor pre syntézu čierneho melanínu (Schwarz-Braun-Faktor) sa označuje s+ s+ a nezosvetlený, nezriedený melanín d+ d+. Znamená, že prebieha syntéza nezmutovaného čierneho pigmentu.

Z(s+, d+) Z(s+, d+) = čierny 1,0 homozygot v obidvoch znakoch (s+, s+)/(d+, d+),
Z(s+, d+) W = čierna samička (hemizygotná).


2. Klasický melanín achát (rad b)
Zosvetlená (zriedená) mutácia, melanín dr sa dedí: gonozomálne a recesívne voči nezosvetlenému pigmentu d+. Podobne gonozomálne sa dedí, ale s neúplnou dominanciou voči satiné dsa .
V tomto prípade u achátov došlo k mutácii nezosvetleného (nezriedeného) d+ melanínu na zriedený - dr . Melanín syntetizujúci faktor (Schwarz-Braun-Faktor) s+s+ je ďalej prítomný a nezmenený. Achát je zosvetlená čierna farba.

Z(s+, dr) Z(s+, dr) = achátový 1,0 homozygot v obidvoch znakoch(s+, s+)/(dr, dr),
Z(s+, dr) W = achátová samička (hemizygotná).


3. Klasický melanín hnedý (rad c)

Hnedá farba sa dedí gonozomálne a súčasne recesívne voči čiernej farbe. Hnedá je mutácia alely z s+ na s. Pričom d+d+ zostáva nezmenené. Syntetizuje sa len nezosvetlený (nezriedený) hnedý melanín.

Z(s, d+) Z(s, d+) = hnedý 1,0 homozygot v obidvoch znakoch (s, s)/(d+, d+),
Z(s, d+) W = hnedá samička (hemizygotná).

4. Klasický melanín izabela (rad d)
Zosvetlená (zriedená) mutácia melanín dr sa dedí: gonozomálne a recesívne voči nezosvetlenému d+. Podobne gonozomálne, ale s neúplnou dominanciou voči satiné dsa . U izabel dochádza k ďalšej mutácii alel z d+ na dr , pričom alely s, s zostávajú nezmenené. Izabela je zosvetlená hnedá farba.

Z(s, dr) Z(s, dr) = izabelový 1,0 homozygot v obidvoch znakoch (s, s)/(dr, dr),
Z(s, dr) W = izabelová samičká (hemizygotná).


5. Satineta

Norbert Schramm považuje satinetu za klasický melanín, kde dochádza k zriedeniu už zriedeného, zmutovaného pigmentu dr na dsa
Dedičnosť dsa je gonozomálna a recesívna voči pôvodnej nezosvetlenej d+, ako aj už zosvetlenej dr.

Z(s+, dsa) Z(s+, dsa) = čierna satineta samček (s+, s+),
Z(s+, dsa) W = čierna satineta samička,
Z(s, dsa) Z(s, dsa) = hnedá satineta samček (s , s ),
Z(s, dsa) W = hnedá satineta samička.

Podobne ako aj ja, sa zrejme viacerí pozastavíte nad pojmom čierna satineta.


6. Mozaika

Mozaika nepatrí ku klasickému melanínu, napriek tomu uvediem ako ju charakterizuje Norbert Schramm. Mozaika je mutácia z (u+) na (u) viditeľná len spolu s IB IB . Tieto alely podmieňujú extrémne bledú, plesňovú formáciu peria. Dedičnosť je gonozomálna, viazaná na pohlavie. Autor používa písanie symbolov malých písmen (u+) a (u), a naviac zápis (IB IB ). Mozaikový samček so zápisom genotypu IB IB Z(u) Z(u) má peknú kriedovobielu farbu, s ktorou žltá, alebo červená lipochrómová farba výborne kontrastujú. Genotyp mozaikových kanárikov je nasledovný:

IB IB Z(u) Z(u) = mozaikové samčeky,
IB IB Z(u+) Z(u) = nemozaikové samčeky štiepiteľné na mozaiku,
IB IB Z(u+) Z(u+) = nemozaikové samčeky,
IB IB Z(u) W = mozaikové samičky,
IB IB Z((u+) W = nemozaikové samičky.


*Poznámka:

W. Wiener vo svojej knižke (str. 82 a 83), píše genotyp mozaikových samčekov pomocou alel (UU), štiepiteľných samčekov na mozaiku (Uu), nemozaikových samčekov (uu). Genotyp mozaikových samičiek je podľa neho (U-,) a genotyp nemozaikových samičiek (u-,). Môj osobný názor je, že ak je mozaika recesívna mutácia, tak recesívna alela by sa mala písať malým písmenom (u). W. Wiener a N. Schramm používajú odlišné symboly. Nuž, opakujem je to len symbol, aj keď rozdielny. Zápis genotypu pomocou symbolov pohlavných chromozómov (Z) a (W): mozaikové samčeky majúce genotyp Z(U)Z(U) sú homozygotné, dvojfaktorové, mozaikové samčeky Z(U)Z(u) sú jedince heterozygotné, jednofaktorové. A nemozaikové samčeky majú genotyp Z(u)Z(u). Nemozaikové samičky majú genotyp - Z(u)W a napokon samičky mozaikové majú genotyp Z(U)W. Norbert Schramm používa na rozdiel od W. Wienera symboly malých písmen (u+) a (u), plus naviac dvojicu alel (IB IB). Mozaikový samček so zápisom genotypu IB IB Z(u) Z(u) má peknú svetlú až kriedovú farbu, s ktorou základné lipochrómové farby žltá, alebo červená farba výborne kontrastujú. O intenzívnych a neintenzívnych vtákoch neskôr, v inom príspevku (Genetické paradoxy).


Na záver

Pre zaujímavosť pozorujme algorytmus, meniacich sa alel klasického melanínu (mutácií). Samčeky majú dva krát chromozóm (Z) a tým aj 2x obsah t.j. alely v zátvorkách. O niečo jednoduchšie je porovnanie alel u samičiek, ktoré majú len jeden chromozóm (Z) a druhý chromozóm W, bez alel. Toto si porovnajme:

• čierne a achátové 0,1 majú čierny pigment a alely  (s+)                                       
• hnedé a izabelové 0,1 majú hnedý pigment a alely  (s)                                          
• čierne a hnedé 0,1 majú nezriedený, nezosvetlený pigment a alely  (d+)                         
• achátové a izabelové 0,1 majú zriedený, zosvetlený pigment a alely (d')Použité:
* od apríla 2017 nastala zmena v obsahu a dizajne webstránky;

Doporučujem tiež pozrieť:
Wiener, W.: Cizokrajní ptáci v klecích, Praha SZN, 1981;
Thomas Müller, Uwe Feiter: Die Vererbung beim Kanarienvogel, str. 51;


Autor: RNDr. Ondrej MolčanNávrat na obsah