DOMOV - Biológia a genetika kanárikov

DOMOV - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)
O B S A H

Rozmnožovanie
 • Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom rovnakého pigmentu navzájom (P1-P4)   
 • Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom rôzneho pigmentu medzi sebou (P1-P12)   
 • Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom izabela   
 • Výsledky rozmnožovania saténovej kultúry   
 • Ďalšie príklady rozmnožovania kanárikov  

Kríženie
 • Kríženie - Crossing-over   
 • Štiepiteľnosť heterozygota v oboch znakoch   
 • Kríženie štiepiteľných znakov bez crossing-overu  
 • Kríženie štiepiteľných znakov s crossing-overom  
 • Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov
 • Ďalší príklad kríženia - phaeo
 • Kríženie nemozaikových kanárikov s mozaikovými
 • Olomoucký kanár   

Dedičnosť
 • Dedičnosť farieb lipochrómových kanárikov   
 • Dominantne biele kanáriky a ich dedičnosť
 • Pokusy s recesívne bielymi kanárikmi   
 • Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina   
 • Ďalší príklad dedičnosti kanárikov - opál  

Paradoxy
 • Genetické paradoxy I  
 • Genetické paradoxy II  
 • Genetické paradoxy III  

Mutácie
 • Mutácie I - Génové mutácie  
 • Mutácie II - Chromozómové mutácie
 • Mutácie III - Genómové mutácie   • Na úvod (o mne)   

BIOLÓGIA

 • Bunka, jej stavba a zloženie  
 • Biológia vtákov  
 • Spevavce   

CHÉMIA

 • Chemické zloženie bunky  
 • Sacharidy  
 • Lipidy  
 • Bielkoviny   
 • Nukleové kyseliny  
 • Hormóny  
 • Enzýmy  

GENETIKA

Pojmy
 • Genetické pojmy 1     
 • Genetické pojmy 2  
 • Genetické pojmy 3  

Symbolika
 • Genetická symbolika podľa W. Wienera  
 • Genetická symbolika v Nemecku   
 • Ešte raz o genetickej symbolike   

Zákony
 • Prvý a druhý Mendelov zákon   
 • Tretí Mendelov zákon   

Najnovšie články:
(kliknutím na názov sa zobrazí dátum zverejnenia článku)

Návrat na obsah