Dedičnosť lipochrómových kanárikov v mutácii mozaika - Biológia a genetika kanárikov

Dedičnosť lipochrómových kanárikov v mutácii mozaika - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Odporúčam do Vašej pozornosti:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- mutácie:
- kríženie:

Dedičnosť lipochrómových kanárikov v mutácii mozaika

Genetika > Dedičnosť

K napísaniu tohto článku ma motivoval už pred časom Sándor Tóth z Maďarska, skúsený chovateľ, bývalý funkcionár maďarského zväzu a posudzovateľ farebných kanárikov, ktorý vo svojej knihe „A színkanári tartása és tenyésztése, Nyíregyháza 2002, str. 72 píše že: „Pri dedičnosti základných lipochrómových farieb kanárikov občas mávam aj inú praktickú skúsenosť, iné výsledky v hniezdach, ako som sa to pôvodne „učil“. Môže to byť vec náhody, ale nevylučujem ani možnosť, že „učivo“ nebolo u mňa podložené dostatočným množstvom experimentálnych vzoriek, pokusov a krížení.

Na objasnenie:
  • červená farba je vzájomne rovnocenná so žltou farbou, tu ide o voľnú dedičnosť, ktorá môže byť dominantná, recesívna, ale aj intermediárna;
  • dominantne biela farba sa dedí taktiež voľne. U červenej a žltej farby je rovnako možný dominantný, recesívny, ale aj intermediárny dedičný proces;
  • recesívne biela farba niekedy vykazuje na rozdiel od teoretických a knižných vedomostí pri zosvetlených, ale aj tmavých kanárikoch rovnako dominantnú, recesívnu, ale tiež aj intermediárnu dedičnosť nezávislú od pohlaví.
     
Ďalej uvádza niekoľko príkladov kríženia:

1. kríženie recesívne bieleho 1,0 s červenou nemozaikovou 0,1 vznikajú v F1:
a) neintenzívne červené samce,
b) ani žlté, ani červené samce a samičky, ktoré veľmi slabo, až zle berú na seba syntetické farbivá (luteín, kantax).

2. pri krížení recesívne bieleho 1,0 so žltou mozaikovou CI 0,1 vznikajú v F1:          
a) recesívne biele samce aj samičky,                        
b) žlté mozaikové CII samce aj CI samičky,                    
c) žlté samičky.

3. pri krížení červeného mozaikového 1,0 s recesívne bielou 0,1 vznikajú v F1:
a) červené mozaikové samce CII a červené mozaikové CI samičky,          
b) recesívne biele samce aj samičky.
  
Potiaľ citácia z hore uvedenej publikácie Sándora Tótha.
 
Nakoľko ma tieto výsledky z uvedenej publikácie zaujali (pričom nechcel som ich hneď odmietnuť), tak som sa rozhodol vykonať si podrobnú genetickú analýzu u jednotlivých experimentálnych chovných párov (P1 – P3) pomocou genotypov. Klasickým postupom zápisu: genotyp P, fenotyp P, gamety P, genotyp F1, fenotyp F1. Pri zhotovovaní tabuliek som použil zápis génov červenej farby (R), žltej farby (G), a recesívne bielej farby (rW) na autozómoch (A) a zápis génov nemozaiky (u+), respekt. mozaiky (u) na gonozómoch (Z). Červená farba dominuje nad recesívne bielou (dedičnosť s úplnou dominanciou), nemozaikovosť dominuje nad mozaikou. Prvý so znakov, farba sa dedí autozomálne a druhý znak, mozaika sa dedí gonozomálnou dedičnosťou.
 
Úprimne povedané, tak ako som očakával, nevychádzajú mi zhodné výsledky uvedené Sándorom Tóthom. Pozrime sa teraz na tabuľkové výsledky podľa mojich výpočtov.


Príklad 1. kríženie recesívne bieleho 1,0 s červenou nemozaikovou 0,1  • Recesívne biely samec v (P1) má genotyp ArW ArW Zu+ Zu+ (foto č.1)             
 
Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké recesívne gény pre bielu farbu (rW) a na gonozómoch (Z) sú dva rovnaké dominantné gény pre nemozaikovosť (u+). Takýto jedinec je klasický homozygot v obidvoch znakoch. Poznamenávam, že recesívny gén na autozómoch všeobecne, v našom prípade - konkrétne recesívne biela farba, sa u jedinca prejaví len ak je v homozygotnom stave!

  • Červená nemozaiková samička v (P1) má genotyp AR AR Zu+ W
 
Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre červenú (R) a na gonozóme (Z) je dominantný gén pre nemozaikovosť (u+). Tento jedinec je klasický homozygot v prvom znaku (červená farba) a hemizygot v druhom znaku (nemozaikovosť u+).
 
V 1. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádza potomstvo v F1 generácii:
100 % samcov aj samičiek červených štiepiteľných na recesívne bielu farbu.
Samce sú s genotypom (ArW AR Zu+Zu+) a samičky (ArW AR Zu+W).

Výsledky (zvláštne) podľa S. Tótha:
a) neintenzívne červené samce,
b) ani žlté, ani červené samce a samičky, ktoré veľmi slabo, až zle berú na seba syntetické farbivá (luteín, kantax)
Foto č. 1  Recesívne biely samček


Príklad 2. kríženie recesívne bieleho 1,0 so žltou mozaikovou CI 0,1  • Recesívne biely samec v (P2) má genotyp ArW ArW Zu+ Zu+

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké recesívne gény pre bielu farbu (rW) a na gonozómoch (Z) sú dva rovnaké dominantné gény pre nemozaikovosť (u+). Takýto jedinec je z genotypového hľadiska klasický homozygot v obidvoch znakoch. Poznamenávam, že recesívny gén na autozómoch všeobecne, ale aj konkrétne v našom prípade recesívne biela farba, sa u jedinca prejaví len ak je v homozygotnom stave!

  • Žltá mozaiková CI samička v (P2) má genotyp AG AG Zu W (foto č.2)

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre žltú farbu (G) a na gonozóme (Z) je recesívny gén pre mozaikovosť (u). Pre samičku stačí jeden recesívny gén (u) v genotype, aby sa tento znak prejavil vo fenotype.
 
V 2. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádza potomstvo v F1 generácii:
100 % žltých jedincov. Samce štiepiteľné na recesívne bielu farbu a zároveň na mozaikovosť majúce genotyp - (ArW AG Zu+Zu). Žlté samičkyštiepiteľné len na recesívnu bielu farbu – s genotypom (ArW AG Zu+W). Obidva znaky (recesívna biela farba aj mozaika) sú recesívne, preto sa obyčajne nemôžu prejaviť nad dominantnou žltou a nemozaikovosťou.    

Výsledky (zvláštne) podľa S. Tótha:                                              
a) recesívne biele samce aj samičky,                                          
b) žlté mozaikové CII samce aj CI samičky,                                     
c) žlté samičky.Foto č. 2  Žltá mozaiková samička CI


Príklad 3. kríženie 1,0 červeného mozaikového CII s recesívne bielou 0,1
 

  • Červený mozaikový CII samec v (P3) má genotyp AR AR Zu Zu (foto č.3)

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre červenú farbu (R) a na gonozóme (Z) sú dva rovnaké recesívne gény pre mozaikovosť (u). Aj tento jedinec je klasický homozygot v obidvoch znakoch.

  • Recesívne biela samička v (P3) má genotyp ArW ArW Zu+ W
 
Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké recesívne gény pre recesívnu bielu farbu (rW) a na gonozóme (Z) je dominantný gén pre nemozaikovosť (u+). Pre samičku stačí prítomnosť jedného recesívny gén (u) v genotype, aby sa tento znak prejavil vo fenotype.
 
V 3. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádza potomstvo v F1 generácii:
Červené 1,0, ktoré sú štiepiteľné na recesívne bielu farbu a mozaikovosť (AR ArW ZuZu+) a 0,1 červené mozaikové CI štiepiteľne na recesívne bielu farbu s genotypom (AR ArW Zu W).

Výsledky (zvláštne) podľa S. Tótha:
a) červené mozaikové samce CII a červené mozaikové CI samičky,                    
b) recesívne biele samce aj samičky.Foto č. 3  Červený mozaikový samec CII

Stáva sa, že výsledky krížení sa výrazne rôznia od teórie. Aj skúsenému chovateľovi sa z času na čas „objaví v hniezde“ nečakaný výsledok. Ale tak markantné rozdiely svedčia alebo o nesprávnych zápisoch genotypov rodičov, chybných postupoch, alebo evidencii čísla klietky, snáď o prekladaní vajíčok a mláďat v hniezdach a podobne. Sándor Tóth hneď v úvode spomínanej kapitoly zo str. 72 uvádza, že čosi je v týchto príkladoch, hlavne pri krížení recesívne bielych kanárikov odlišné od toho čo má naštudované. A naozaj v P1, P2 aj P3 jeden z rodičov je vždy recesívne biely jedinec.

Nechcem spochybňovať chovateľskú prax S. Tótha, ale v tomto článku som Vám chcel ukázať, ako sa dá hľadať vedeckosť, pravda a zároveň som Vás chcel motivovať k overovaniu genetických postupov, prípadne aj k vyjadreniu svojich názorov k danej problematike.
 
 

 
 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
 
Šablóny tabuliek (P1 - P3): Ing. Vladimír Boroš
Humenné 30.5..2020

bandyleo@gmail.com

Návrat na obsah